Dragon Nest Việt

Dragon Nest Việt

  • Tall Glow
  • Wet Cab
  • Rockefella
  • Chrysler Reflect
  • Chrysler Up
  • Time Square Awe

Tin tức Dragon Nest Việt
Dragon Nest Việt
bảo trì từ 20h00 ngày 26/10 đến 8h00 sáng ngày 27/10 để cập nhật cấp 60 tăng tỷ lệ quy đổi card ra CC
05/09/13
Tin tức
Dragon Nest Việt
Chúng tôi sẽ bảo trì máy chủ từ 15h30 đến 16h00 để cập nhật event và 1 số thứ khác
Dragon Nest Việt
Bảo trì vào lúc 0 giờ ngày 25/5 đến 1h ngày 25/5 để cập nhật và sửa lỗi
Dragon Nest Việt
Hãy cùng với đồng đội của mình tiêu diệt Green Dragon [Hardcore] nhanh nhất và nhận ngay 16 Triệu VND tiền mặt !!!
Clip hay
Bảng xếp hạng
STT
Tên nhân vật
Cấp độ